Bioodpad dnes představuje 40 % směsného komunálního odpadu. Ti, kteří třídí organické zbytky a případně je i svépomocí kompostují, přitom mohou kompost využít k ozeleňování bytů, dvorů, okolí domů, nebo i na zahradách…

kompost_II

Celkovému množství 8,9 milionu tun kompostovatelných odpadů, které v ČR ročně vyprodukujeme a které lze využít pro přípravu organických hnojiv, odpovídá hodnota živin v ekvivalentních průmyslových hnojivech za 3,5 až 5 miliard Kč.

I přes tuto materiálovou hodnotu více než 1,5 milion tun biomateriálu každý rok končí zbytečně na skládkách. Pokud by byl tento biomateriál vytříděn a zkompostován, dodal by Rakovnické půdě tolik potřebných živin, nebo by dokázal nahradit chemická hnojiva ve vašem bytě, dvorech, či zahrádkách.

Založení kompostu je opravdu jednoduché…..a máte na výběr z mnoha variant. Kompostéry lze nakoupit a nebo pokud jste kutilským typem, pak kompostér lze snadno vyrobit. V RakoZahradě jej brzy budem stavět samy, takže pokud si jej chcete vyrobit taky, můžete nám přijít pomoc a nebo se jen přijít podívat a inspirovat se 😉

komposterIII

Organické zbytky jsou surovinou, která chrání životní prostředí

Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví rodin a obyvatel. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků z domácností a firem na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikace do půdy. Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je kompostování. Přímé využití kompostů vyrobených svépomocí podporuje pěstování zeleniny, ovoce, bylinek a květin na zahradách, střechách domů a balkónech. Samozásobitelství snižuje nároky na přepravu a přispívá k zachování biotopů a kvality životního prostředí.

A co do kompostu patří?

Z domácnosti / ze školy / z firmy
Ze zahrady

Zlaté pravidlo při vytváření kompostu je, čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme:


 

více informací o kompostérech a kompostu naleznete na http://www.kompostuj.cz/