fotograficka soutez

fotograficka soutez

Vyhlašujeme fotografickou soutěž o zajímavé ceny . Soutěž probíhá do 31.8. 2016

 

 

 

Vyhlášení soutěže:

„O nejkrásnější zahradu, předzahrádku nebo balkón s RAKOZAHRADOU 2016“

Spolek RAKOZAHRADA, z.s. za grantové podpory Města Rakovník

vyhlašuje:

fotografickou soutěž pod názvem „ O nejkrásnější zahradu, předzahrádku nebo balkón s RAKOZAHRADOU 2016“

Organizátor soutěže:

RAKOZAHRADA, z.s.

Tématika soutěžních fotografií:

Termín konání soutěže:

soutěž probíhá od 22.4.2016 do 31.8.2016. Konečná uzávěrka pro zasílání fotografií je 31.8.2016 do 12.00 hodin.

Soutěžící můžou v průběhu výše uvedené doby zaslat jednu fotografii své zahrady, předzahrádky nebo balkónu. Porota vybere v proběhu měsíce září 2016 z došlých soutěžních fotografií v každé kategorii 3 vítěze. Fotografie těchto porotou vybraných vítězů v každé kategorii budou následně uveřejněny na webu organizátora a partnera soutěže a dále pak budou tyto vybrané fotografie veřejně prezentovány v prostorách komunitní zahrady RakoZahrada a v areálu Botanické zahrady popřípadě v místním tisku. Od 1.10.2016 do 31.10.2016 bude moci veřejnost hlasovat o konečném pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích.

Ceny v soutěži:

1. místo – věcná cena v hodnotě 700 Kč

2. místo – věcná cena v hodnotě 500 Kč

3. místo – věcná cena v hodnotě 300 Kč

Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěže se stane každá fyzická osoba s místem trvalého pobytu v Rakovníku, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii (max 1 fotografie v každé kategorii) a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště ­ popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e­mail, telefonní kontakt) a vysloví souhlas s podmínkami soutěže. Účastníkem soutěže může být osoba mladší 18 let, která určí svého zástupce staršího 18 let pro odběr ceny v případě výhry.

Pravidla soutěže:

RAKOZAHRADA, z.s. na CD nebo DVD v označené obálce „soutěž“ vč. dokladu vyjadřující souhlas s podmínkami soutěže.
Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci soutěže a její propagace, ale i pro účely zveřejnění na stránkách spolku RAKOZAHRADA, z.s. a města Rakovník, na facebookových stránkách spolku RAKOZAHRADA, z.s. a města Rakovník a možného použití v prostorách komunitní zahrady RakoZahrada a Botanické zahrady Rakovník popřípadě pro presentaci v místním tisku. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít. Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií.

Způsob vyhodnocení:

Vítězné fotografie bude vybírat porota v následujícím po měsíci ve kterém soutěž skončila. V každé kategorii budou vybrány 3 fotografie. Z těchto vítězných fotografií bude v měsíci říjnu v rámci veřejného hlasování stanoveno celkové pořadí vybraných vítězných fotografií, které získají věcné ceny dle pořadí na kterém se umístí.

Organizátor si vyhrazuje právo některou z cen v jednotlivých kategoriích neudělit nebo soutěž zrušit.

Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.

Seznam výherců bude k dispozici do 30.11.2016 na internetových stránkách spolku RAKOZAHRADA, z.s.,

facebookových stránkách RAKOZAHRADA, z.s.. Vítězové budou zároveň informováni e­mailem či telefonicky.

Obecné podmínky soutěže:

Výherci budou o výhře srozuměni e­mailem nebo telefonicky. Hodnotné věcné ceny jim budou následně předány.

Za výhru není možné požadovat náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla nebo soutěž zrušit bez udání důvodu.

Účastí v soutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e­mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace soutěže. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení soutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je …….. (RAKOZAHRADA, z.s.). Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.

Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

RAKOZAHRADA, z.s.

Přihláška do soutěže ke stažení zde (doc)

Přihláška do soutěže ke stažení zde (pdf)